Enum Diag Cact by Pfeiffer 133-4. 1837
Treated as a synonym of Rhipsalis cassutha in B&R
1937

10. R. Cassytha Gartn.
Sem. I. 137, t. 28. F. 1. – HAW. syn. P. 186, -Cactus pendulus Swartz fl. Ind. Occid. P. 876 – Kunth syn. Pl. aeq. III p. 369. - Cassytha bacciferra Mill. Dict. – Botan. Magaz. T. 3080 – DC. review p. 80. - Rhips. Pendula Hort.
Pa: Jamaica, Hispaniola (in ramis arborum).
R. caule erecto, tandem lignoso; ramis gracilibus viridibus, teretibus, pcndulis, magnis minusve verticillatis, remote squamulatis, apice obtusis.
Truncus tandem 4 – 5, ramuli 1 – 2 lin. diam., plerumque ex apice vetustiorum, rarius ex areolis lateralibus provenientes, 8 – 12 poll., longi, penduli.
Flores mense Februario, et altera vice Julio, minutissimi, albidi, 4 lin. Longi, expansi 2 lin. diam. Receptaculum nudum, 1 ¼ lin. longum. Folia calycinalia 6 viridia. Petala 6 – 7 albida, apice viridian. Stamina alba, stylum 4-partitum album aequantia.
- Baccae oblongae, primum virides, tunc diaphane roseae, tandem cereo-albidae, cicatriculis perpaucis rubris notatae et corolla reliquiis coronatae, semina contineutes pauca in centro baccae nidulantia.

a. Swartziana DC. Antill. - Stigmata 3 – 6. Bacca secundum Swartz quasi sexlocularis.

ß. Hookeriana DC. (Hook. Exot. fl. t.2.) - Mexieo? – Calyx 4-partitus, petala 4, stigma 3-partitum, semina 12 – 20.

?. Mociniana DC. revue t. 21. – Mexico. – Calyx e lobis 3 acutis, petala 6, stigma 3-partirum, semina 6.

d. dichotoma DC. – Cactus pendulus H. B. et Kunth nov. gen. Am. 6. P. 65. - Nova Andalusia et Nova Granada - Rami dichotomy, non verticillati, calyx 3-partitus, petala 6, semina 30 – 40, bacca Ribis Grossulariae

e. Mauritiana DC. Cactus pendulinus Sieber fl. maurit 2. n. 259 - Isle dc France et Isle Bourbon. – Repens, ramis confertis articulatis.

?. pendula Salm (Hort Dyck. p. 371). – Caule elatior, ramulis numerosioribus, flaccidioribus et undique arcuatim dependentibus.